Informaţii publice

INFORMARE TRIMESTRIALA DE MEDIU

trimestrul I - 2017

 

In conformitate cu prevederile art. 26 alin. (1) din H.G. nr. 878/2005 referitor la accesul publicului la informatia privind mediul, aducem la cunostinta urmatoarele:

- Centrul de cardiologie interventionala Cardiolife Constanta detine Autorizatia de mediu nr. 10/26.01.2015 emisa de Agentia pentru Protectia Mediului Constanta pentru desfasurarea activitatii de asistenta spitaliceasca cod CAEN 8610.

- Pe durata trimestrului I al anului 2017 nu au fost generate deseuri care sa aiba un impact negativ asupra mediului inconjurator. Deseurile care s-au generat sunt deseurile menajere si deseurile medicale. Deseurile menajere sunt depozitate in pubele intr-un loc special amenajat iar ridicarea acestora se face de catre firma de salubrizare S.C. POLARIS M. HOLDING S.R.L., conform contractului nr. 34550/18.06.2012. Deseurile medicale sunt colectate, transportate si neutralizate prin incinerare de catre firma S.C. ECO FIRE SISTEMS SRL, conform contractului nr. 3070/ 05.06.2012.

- Centrul de cardiologie interventionala Cardiolife Constanta acorda in mod constant si sustinut o grija deosebita protectiei si conservarii mediului inconjurator, avand in vedere respectarea legislatiei in vigoare  referitoare la protectia mediului, economisirea resurselor naturale, identificarea potentialelor riscuri, anticiparea consecintelor si luarea in considerare a acestora.

- In perioada 01.01.2017-31.03.2017 din activitatea unitatii nu au rezultat consecinte negative asupra mediului.